Làm thế nào chỉ số ngoại hối sẽ giúp bạn trong kinh doanh?

    Tháng Ba 28th, 2017

    Chỉ số ngoại hối có thể là người tốt giúp đỡ trong kinh doanh nếu bạn biết làm thế nào để áp dụng chúng. Trong thực tế, nó không phải là khó khăn và bất cứ ai có thể dễ dàng tìm hiểu làm thế nào để sử dụng chúng. Đầu tiên, hãy xem xét những gì là chỉ số ngoại hối và phân biệt một số loại của họ.

    MetaTrader 4 cho Android – mãi mãi ở trong kinh doanh

    Tháng Ba 27th, 2017

    Hôm nay chúng tôi không thể tưởng tượng cuộc sống mà không có tiện ích, đặc biệt là nếu không có điện thoại thông minh. Các nhà phát triển Metatrader 4 đang suy nghĩ về người dùng của họ: họ đã tạo ra nền tảng kinh doanh không chỉ cho một máy tính nhưng một phiên bản điện thoại di động như là tốt.